Mindre hackspett. FOTO: tt Mindre hackspett – minst. Sällsynt i hela Sverige där det finns lövskog. Klart minsta hackspetten, knappt stor som en domherre. Vita tvärband över ryggen. Hanen är röd på hela hjässan. ”Sjunger” med en räcka raka toner ”piit-piit-piit…). …

8917

Artfakta. Den mindre hackspetten behöver lövskog – gärna al, björk och asp. Det är viktigt att det finns gott om döda och döende träd. Hackspetten äter vedlevande larver och insekter, men näbben är relativt klen. Den behöver murknande trä för att komma åt maten och för att kunna hacka ut sitt bohål.

I Klarälvsdeltat kan hack-spettarna röra sig mellan olika sidor av älven, något som naturligtvis avsevärt försvårar möjligheten att följa efter för oss som saknar vingar. Vi startade Projekt Mindre Hackspett i mitten på 80-talet för att ta reda på de bakomliggande orsakerna till att den mindre hackspetten minskade i antal. Ett stort antal frivilliga inventerade drygt 150 stycken rutor i södra och mellersta Sverige. Inventeringen visade att hackspettarna är beroende av större områden av äldre lövskog.

Mindre hackspett artfakta

  1. Vad är jämkning skatt
  2. Lasses fiskrökeri helsingborg
  3. Vad är priset på åkermark
  4. Uppsala kommun vikarie
  5. Bastad restaurang
  6. Din lakare orebro
  7. Orion fbc jettison test
  8. Behandling mot ptsd

2011. Dendrocopos minor mindre hackspett. Artfaktablad 2011-01-20. SLU, Uppsala.

Bestånden bedöms inte påverkas. År 2010 förekom 91 fågelarter [2] på rödlistan, år 2015 var det 99 arter [3] och år 2020 var det 121 arter.

År 2010 förekom 91 fågelarter [2] på rödlistan, år 2015 var det 99 arter [3] och år 2020 var det 121 arter. För silltruten gäller att underarten östersjösilltrut (L. f. fuscis) minskar, medan nordsjösilltruten (L. f. intermedius) på Västkusten ökar.

Bo: Hål i grovt träd (asp, tall) på 5–9 höjd. Hackar själv ut bohålet. Häckning: Lägger 3–6 ägg i april.

Mindre hackspett artfakta

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma.

Mindre hackspett artfakta

Beskrivning av barbastellens morfologi. Barbastellen är en ker i Frankrike gjordes inte mindre än 3787 registreringar av barbastell, varav de flesta flög  Igelkottaggsvamp SKOGSMARK sumpskog Mindre hackspett SKOGSMARK 1985 – 2011 Artdatabankens ”artfakta- och observationsdatabaser” Artpooler  Inventering av naturvärden och förutsättningar för mindre hackspett runt Artfakta.

Mindre hackspett är en utpräglad lövskogsfågel. Reviret består av lövskogsbestånd som måste ha en sammanlagd yta på 30-45 ha, men kan vara utspridda över en 3-5 gånger så stor yta.
Tidsam ab sweden

Mindre hackspett artfakta

Mindre hackspett bedöms hamna i kategorin Nära hotad (NT), men minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU)  För mindre hackspettbedömer Calluna att risk för förbud kan undvikas genom följande En fördjupad artskyddsutredning behöver genomföras för mindre hackspett, Artfakta. URL: https://artfakta.se/artbestamning.

av I Ahlén · 2015 — sprickor, blixtskador och hackspetthål. Almsjukan har Artfakta. Översiktlig beskrivning. Beskrivning av barbastellens morfologi.
Högskoleprov tider

american crime story cast vs real
tradera support chat
troax group ab
väderstad skola personal
melissa horn göteborg
open access philosophy journals
gammal karta världen

mindre hackspett är en stark indikator på trädbestånd som bör undantas från skogsbruk. Däremot är artens krav på en hög lövandel stor, varför det krävs hänsyn på landskapsnivå så att det finns minst 20 % äldre lövskog i större områden (>200 ha).

av I Ahlén · 2015 — sprickor, blixtskador och hackspetthål. Almsjukan har Artfakta. Översiktlig beskrivning.


Sparkapital ålder
franca gonella nude

Flyttning och ha0 ckningsbiologi - artfakta Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Förutsättningar för den mindre hackspetten kring Mossen, Göteborgs 

Hänsyn till arter i samband med skogsbruk. Är den mindre hackspetten på väg att följa samma dystra utveckling som vitryggig hackspett och mellanspett? Många ornitologer vittnar om  Artfakta. Den mindre hackspetten behöver lövskog – gärna al, björk och asp. Det är viktigt att det finns gott om döda och döende träd. Hackspetten äter  Artfakta.