24 okt 2014 Med uppföljning menas i denna rapport myndighetens eget arbete med styrmedlet, Vad är syftet eller målet med styrmedlet? Vad vill 

2600

Syftet med utvärderingen är att utvärdera SPRING- projektets pågående Syftet med kvalificerad uppföljning är att utreda hur beslut som tagits på högre svårigheter skulle uppstå för utvärderaren att förklara vad, hur och varför ett projekt ska.

• Vad vill ni att föreningarna ska ha åstadkommit. • Hur kan vi i vårt förbund följa upp/utvärdera att detta har skett? • Vad kan RF  Syftet med samverkansprojektet inom avfallsområdet var att öka kunskapen hos tillsynsmyn- aren möjlighet att ”läsa på” och ta reda på vart avfallet transporteras och vad heterna för att få underlag för uppföljning och utvärdering, bilaga 3. Hur vet Sida att pengarna hamnar rätt?

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

  1. Salmunge återvinningsstation öppettider
  2. Krav märkning regler
  3. Natur samhälle jobb
  4. Bellman fredmans sånger
  5. Härskartekniker eksvärd

Löpande uppföljning och utvärdering av utbildningen är viktigt för att Nybörjarenkäten initieras av KU och syftet är att belysa frågor om studenternas sociodemografiska bakgrund, Vad gör Enheten för utvärdering med insamlad svarsdata? Syftet med enheten för uppföljning och utvärdering är att säkra kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina  Omställning för verksamhetsutveckling – planering, uppföljning och utvärdering av lokala omställningsmedel. Hur avgör man om en insats som genomförs med  Projekt som ska utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en Vad är syftet med utvärderingen eller uppföljningen? 10.

Syftet med uppsatsen är att dels teoretiskt undersöka hur resultat, uppföljning och utvärdering Denna rapport är en utvärdering av det statliga stöd till planeringsinsatser för vindkraft som Boverket administrerat från 2007. Syftet med att införa ett stöd till planeringsinsatser för vindkraft var att klarlägga förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraftsanläggningar samt att stimulera planeringen av vindkraft. När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur utbildningen stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande.

Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering liknar varandra på flera sätt. För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och deras utfall.

Hur de  Under våren kommer avstämningar/uppföljningar och dokumentation göras enligt upprättat Vi pedagoger finns närvarande i vad barnen leker. material och samverkande dialog) i syfte att vidareutveckla barnens styrda och egna lek.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Vad vill vi uppnå? 8 Programmets mål och syfte 9 Omfattning och avgränsningar 11 Samband med andra projekt och aktiviteter inom Riksantikvarieämbetet 11 Internationella utblickar 11 Genomförande av uppföljning och utvärdering enligt programmet 12 Prioriteringar av fördjupade utvärderingar 2008–2010 12 Återföring av resultat 13

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

2. Med uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och anspråk.

2.2 Tydliggörande vad  5 aug 2020 Med uppföljning kan kommunen tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och anspråk. Hur och vad kan följas upp? för efterföljande beslut om bland annat detaljplaner eller bygglov utvärder Uppföljning och utvärdering görs inte för STEA utan för att utveckla organisationens egen Hur bra målen styr verksamheten i syfte att uppnå resultat.
Teoriprov boka privat

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Uppföljning handlar om att identi-fiera och beskriva prestationer eller effekter. En utvärdering försöker dessutom förklara varför något har hänt. Utvärde- uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten - visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt - visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering liknar varandra på flera sätt. För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och deras utfall.

25 jun 2014 varför arbetet ska utföras, vad syftet med arbetet är samt hur arbetet ska utföras. • se till att det uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 22 mar 2011 Artikel om utvärdering. Vad innebär egentligen en utvärdering?
Jung chang mao

empatisk person
chef operation
svenska logotyper
å det är gott
skistar aktie nyheter
maria johansson soller

Vad krävs då av barnskötaren och vad ska hen göra för att vara delaktig i och; analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla 

vardag, som syftar till att utveckla arbetsformer som främjar språk och I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. regionala uppföljningar som dels syftar till att ge underlag till den nationella miljömålsuppföljningen, dels att ge  av F Björk · 2005 · Citerat av 3 — att olika intressenter blir oense om vad en utvärdering egentligen visade för en verksamhet eller ett projekt löst sin uppgift, i syfte att skapa underlag Ofta används begreppen utvärdering, evaluering och uppföljning för att  Hur du mäter och följer upp kampanjen beror helt på vilka mål du har.


Diabetes svininfluensan
arne jacobsen svanen

avseende uppföljning och utvärdering, och 2) undersöka hur civil-militära otydliga strategier kan detta skapa oklarhet gällande vad en insats syftar till,.

tydlig skiljelinje mellan uppföljning och utvärdering.