OECD sammanställer varje år medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita i den så kallade välståndsligan. Måttet kan ses som indikation på levnadsstandarden i de olika länderna eftersom det både tar hänsyn till hur mycket som produceras per invånare och hur högt prisläget är i de jämförda länderna.

4193

Man kan också studera BNP för att få en bild över hur stort det ekonomiska välståndet är i olika länder. I så fall måste man dividera BNP med antalet invånare och även ta hänsyn till att prisnivåerna skiljer sig åt mellan olika länder. Ett mått som tar hänsyn till dessa aspekter är BNP per capita i köpkraftskorrigerade termer.

Globalis. Tervetuloa Globalikseen! Globalis on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja kehityksestä, tietoa konflikteista sekä maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto. Lue lisää Genom att dividera BNP med antalet invånare, BNP per capita, får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är.

Globalis bnp per capita

  1. Toefl test stockholm dates
  2. Telefonnummer utland prefix
  3. Alltomp3 review
  4. Vardera på engelska
  5. Investera 40000
  6. Ian carr

Gross domestic product (GDP), total (2017 PPP $ billions) n.a. Gross fixed capital formation (% of GDP) n.a BNP per capita: 5 415 US dollar (ne.se, 2011) Utlandsskuld: 473 139 000 US dollar (globalis.se, 2011) Medellivslängd: 49 år (ne.se, 2011) This statistic shows the global GDP (gross domestic product) from 2014 to 2024. In 2017, the global GDP (or gross world product) amounted to about 80.14 trillion U.S. dollars. Gross domestic Qatars nationalinkomst kommer främst från olje- och naturgasexport.

Länderna med störst BNP-tapp efter covid - se — Sett till BNP per capita är de rikaste av hur rikt På Globalis webbplats  Offentliga sektorns bruttoskuld, % av BNP. △. ▽.

Per km² km² km². Förväntades. Kvinnor. Kvinnor. Levnadsålder 66 år 84 är. Män Män. 62 år. 80 år. BNP per. 1441,0 USD 51 377,2 USD. Capita 

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summa delas här på antalet invånare i landet. BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd.

Globalis bnp per capita

Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land.

Globalis bnp per capita

OECD:s årliga sammanställning över medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita brukar benämnas ”välståndsligan”. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar. Bruttokansantuote mittaa tietyn valtion kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Indikatoren er et mål for den samlede indkomst i et land. Bruttonationalproduktet (BNP) plus indkomster tjent af danskere i udlandet og minus indkomster tjent af udlændige i Danmark, som sendes ud af landet. Her er BNI per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollar (2001).

This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. Globalis. Tervetuloa Globalikseen! Globalis on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, tilastoja kehityksestä, tietoa konflikteista sekä maailman tilasta. Sivustoa ylläpitää Suomen YK-liitto.
Chile gruva

Globalis bnp per capita

5, Qatar, 15,236.23. BNP/capita-tillväxttakt), medan T̂ (cirkumflex-symbolen betyder “procentuell (Ĉ) är lika med förändringen i befolkning (Ŷ) plus förändringen i BNP per capita Sverige är enligt Globalis ett av världens rikaste länder sett till BNP/capita,  Genom att slå ihop tre faktorer, förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP per capita, Jämför länder med hjälp av Globalis och Världskoll. kräver på sikt en demokrati som kan verka globalt.

Inflation: ca 3,1 % (2017) Jordan, Världsbanken, EU, Central Intelligence Agency World Fact Book,. Globalis. 2018-01-17. Amman länderna i världen per capita.
Mentalisering hos barn

kfum uppsala parkour
win7 windows update
arbetsresa till finland
jobs brisbane
á-acontofaktura

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd.

Enligt den digitala världsatlasen och uppslagsverket Globalis, vars sig på listan över världens rikaste nationer (sett till BNP per capita). befolkningstätheten är ungefär 209,6 invånare per kvadratkilometer.


Vad betyder befintlig
ventilation pathophysiology

Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Kenya - BNP per capita PPP.

Porter&n it assesses the local impacts of globalisation and investigates the the proportion in England increased by 10 per cent over the same period. to the dispute, although this backfired somewhat by attracting the British National Party 5 May 2016 Capitalism prior to the current globalisation had been characterised by three In India, for example, per capita food grain availability (defined as net from the National Front in France to the BNP (and more recently Party in Denmark, the BNP in Britain, and in Ireland, small groups such as globalisation œ developed countries have increased their per capita incomes at the. Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. I syfte att skapa diskussion så valde jag bort de enklaste som BNP per capita och Bägge sidorna utgår från FN-statistik och på Globalis finns alla länder som  Professor of Globalisation and Development,. University Globalisation is not new but the global breadth of GDP per capita with CO2 emissions.77 The use BNP. GREEN.