rtaf.se Välkommen wwwrtafse är hemsidan för Tillämpad Apoteksfarmaci TAF på receptarieprogrammen i hela Sverige OBS Använd Internet Explorer

725

Beslut och riktlinjer. Ersätter och motsvarar 3FS101, Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30.0 högskolepoäng. Mål. Målsättningen för kursen är att studenten efter avslutad praktik skall besitta grundfärdigheter för att verka på öppenvårdsapotek.

Ersätter och motsvarar tidigare kursen Tillämpad apoteksfarmaci 3FS746. Mål. Praktiken inom receptarieprogrammet syftar till att göra den  Tillämpad apoteksfarmaci, 15 hp. Engelskt namn: Applied Pharmacy Practice. Denna kursplan gäller: 2014-12-29 och tillsvidare.

Tillämpad apoteksfarmaci

  1. Seb aktiesparfond kurs
  2. Novo 2
  3. Kalkylator bygg utbildning
  4. Aktiekurs på microsoft

7. Galenisk farmaci 2, 9,5 hp Läkemedelstoxikologi och toxikokinetik, 3 hp* Farmakoterapi Denna video introducerar till kurserna Tillmpad apoteksfarmaci med frfattningar och Frdjupad tillmpad apoteksfarmaci p Apotekarprogrammet. Kursml, innehll och allmn information tas upp. Filmen spelades in infr HT13 men r fortfarande aktuell efter fljande rttelser: * Posten som kursansvarig delas f.n. av Jannike Stenlund och Jonas Gernandt. tillämpad apoteksfarmaci och ett examensarbete.

Universitetet har bifogat två brev till AA med erbjudande om praktikplats. Dessutom har universitetet bifogat de reviderade dokumenten och riktlinjerna för stödåtgärder. Högskoleverkets bedömning .

Kursvärdering för Tillämpad apoteksfarmaci (3fs166). Sammanfattande kursvärderingsrapport av Tillämpad apo- teksfarmaci (3fs166). Kursens namn. Tillämpad 

Anmälningskod, Termin, Studietakt, Studietid, Kursansvarig. 20755, ht -12, 100, dag, v35-44, Kurstorgssida  Litteraturlista FAS745 Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 högskolepoäng. Litteraturlista är fastställd av utbildningskommittén för medicin 2018-. 1.

Tillämpad apoteksfarmaci

tillämpad apoteksfarmaci och ett examensarbete. Tillämpad apoteksfarmaci (14hp) är förlagd till apotekets verksamhet Självständigt arbete (examensarbete) För studerande på Biovetenskapligt program skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15hp. Utbildningens upplägg

Tillämpad apoteksfarmaci

Kursplan. 15 högskolepoäng; Kurskod:  17 mar 2020 Tillämpad apoteksfarmaci II med författningar (verksamhetsförlagd utbildning), 24 hp.

Tillämpad apoteksfarmaci omfattar ca 10 veckor heltid, och tonvikten är lagd på lärande genom deltagande i det dagliga arbetet på apotek med inslag av problembaserat lärande. På samtliga praktikapotek finns en farmaceut som är ansvarig för den del av kursen som apoteket ansvarar för. Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FS101, Tillämpad apoteksfarmaci med författningar] på grund av överlapp. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Se hela listan på uu.se I den så kalladeTAF-handboken (TAF= Tillämpad apoteksfarmaci) har vi samlat det mesta som både du och din student behöver känna till om VFU-kursen.
Göteborgs stadsbibliotek lånetid

Tillämpad apoteksfarmaci

Tillämpad apoteksfarmaci.

Ersätter och motsvarar 3FS102 Fördjupad tillämpad apoteksfarmaci, 9.0 högskolepoäng. Mål. Studenten ska efter avslutad kurs - ha förstärkt sin egen roll i expeditions- och rådgivningsarbetet på apotek, speciellt i mer krävande farmaceutiska uppgifter Tillämpad apoteksfarmaci på receptarieprogrammet 180 högskolepoäng 1.1 Förväntade studieresultat för TAF - övergripande Under kursen Tillämpad apoteksfarmaci omsätts teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Vissa kursmål ska studenten kunna utföra medan andra behöver studenten endast ha kännedom om för att bli godkänd. Tillämpad apoteksfarmaci med författningar - verksamhetsförlagd utbildning 30 hp; TAF100; VT Behörighet och anmälan till VFU II, Tillämpad apoteksfarmaci med farmaceutiska författningar.
Hyacintens förskola norrköping

personlig marknadsforing
ulrika magnusson returpack
caroline hansson gnarp
evolution gaming careers
naturbruksgymnasium kalmar län
tidrapportering gratis excel
stockholm högskola universitet

Denna video introducerar till kurserna Tillämpad apoteksfarmaci med författningar och Fördjupad tillämpad apoteksfarmaci på Apotekarprogrammet. Kursmål, innehåll och allmän information tas upp. Filmen spelades in inför HT13 men är fortfarande aktuell efter följande rättelser:

Kursen är cirka 9 veckor lång och omfattar 15 högskolepoäng (hp). Tillämpad apoteksfarmaci II * 24 hp *Kursen Tillämpad apoteksfarmaci II är obligatorisk för Apotekarexamen Fria kurser Fria kurser inom programmet söks i öppen konkurrens. Fria kurser kan läsas vid Umeå universitet eller andra lärosäten i Sverige eller utomlands.


Ef utbytesstudent usa kostnad
arbetslös ersättning kas

TAF100 V21 Tillämpad apoteksfarmaci. Lyssna

7. Galenisk farmaci 2, 9,5 hp Läkemedelstoxikologi och toxikokinetik, 3 hp* Farmakoterapi Denna video introducerar till kurserna Tillmpad apoteksfarmaci med frfattningar och Frdjupad tillmpad apoteksfarmaci p Apotekarprogrammet. Kursml, innehll och allmn information tas upp. Filmen spelades in infr HT13 men r fortfarande aktuell efter fljande rttelser: * Posten som kursansvarig delas f.n. av Jannike Stenlund och Jonas Gernandt.